Welkom bij KNMG District Groot Gelre!

Welkom op de vernieuwde website van KNMG Groot Gelre. In het kader van vernieuwing van de huisstijl van KNMG, heeft de website van KNMG Groot Gelre een nieuwe uitstraling gekregen. Via deze website houdt district XIV u op de hoogte van komende activiteiten en kunt u zich online aanmelden.  Daarnaast vindt u hier links naar o.a. social media, contactgegevens, jaarverslagen en informatie over het huidig bestuur. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

KNMG District Groot Gelre wil u graag uitnodigen voor de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 15 januari 2017. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst zullen we ontvangen worden in het Museum voor Modern Realisme (www.MUSEUMMORE.nl) in Gorssel. Deze nieuwjaarsbijeenkomst is mede bedoeld als hernieuwde kennismaking met de leden van de voormalige KNMG districten “Groot Gelre” en “Stedendriehoek” die medio 2016 samen verder zijn gegaan onder de naam “Groot Gelre”.

Uw partner en kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn bij deze ook van harte uitgenodigd. Voor de kinderen is er een speciale kidsgids ontwikkeld.

Programma:

12.00 uur:          Ontvangst met lunch in de hal van Museum MORE

13.30 uur:          Inleidende lezing door een professionele gids in de Evenementenzaal

14.30 uur:          Bezoek aan het Museum MORE

16.00 uur:          (Aangeklede) borrel

17.00 uur:          Einde

Datum:

Zondag 15 januari 2017

Lokatie:

MUSEUM MORE, Hoofdstraat 28, 7213 CW Gorssel

Aanmelden:
U wordt verzocht zich vóór 15 december 2016 aan te melden via info@knmg-grootgelre.nl of via het contactformulier op onze website, www.knmg-grootgelre.nl o.v.v. naam en eventuele partner en/of kinderen. Alleen voor de lezing geldt een maximum van 120 personen; deelname hieraan zal worden toegewezen op volgorde van aanmelding. U wordt verzocht bij de aanmelding aan te geven of u de lezing wilt bijwonen.

Wij zien u graag op 15 januari 2017!

MFVN-KNMG Symposium ‘Schisis, geen crisis!’

Op maandag 28 november organiseert het KNMG Groot Gelre in samenwerking met de MFVN het symposium ‘Schisis, geen crisis!’ voor alle geneeskundestudenten. Gedurende deze avond zullen de verschillende kanten belicht worden die komen kijken bij schisis.

poster-schisis

Sprekers:
Prof. Dr. Stefaan Bergé is hoogleraar en hoofd van de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van de Radboud Universiteit en is tevens voorzitter van het Centrum voor Schisis en Aangeboren Schedel- en Aangezichtsafwijkingen in Nijmegen. Hij zal vertellen over de etiologie, het diagnosticeren en behandeling van schisis.

Dr. Frank Bierenbroodspot is MKA-chirurg en reist elk jaar af naar Indonesië om daar kinderen met een schisis te opereren. Hij zal daarom komen spreken over de verschillen in behandeling tussen Nederland en Indonesië.

Dr. Ronald Admiraal is KNO-arts en hoofd van het schisisteam te Nijmegen. Hij zal het Symposium afsluiten door te vertellen over de verschillende spraak-, taal- en gehoorproblemen die komen kijken bij schisis.

Kortom, het belooft een interessante avond te worden met veel interessante sprekers en inzichten.

Datum: maandag 28 november
Tijd: vanaf 19:15 inloop, om 19:30 start Symposium
Locatie: Auditorium (route 296), medische faculteit Nijmegen
Aanmelden: aanmelden kan door te mailen naar symposium@mfvn.nl
Entree: gratis

Symposium ‘De macht van de zorgverzekeraar’

KNMG District Groot Gelre organiseert op donderdag 3 november het symposium ‘De macht van de zorgverzekeraar’. Met behulp van drie sprekers hopen we u een compleet en up-to-date overzicht te geven wat betreft de huidige stand van zaken in de wereld tussen arts en zorgverzekeraar.

Sprekers:
De heer Noordermeer is senior beleidsmedewerker Strategie en Communicatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en tevens projectleider van de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2016. Hij zal de rol van de NZa toelichten en presenteert de 3 meest recente rapporten over zorgverzekeringen (www.nza.nl/publicaties/rapporten).

De heer Reinink, zorginkoper bij zorgverzekeraar Menzis, belicht de zijde van de zorgverzekeraars. Hierbij wordt onder andere ingegaan op concurrentie met andere verzekeraars en de gevolgen hiervan op de prijzen voor de consument (dus uw patiënt!).

De heer Schreuder, kindernefroloog in het Radboudumc te Nijmegen, zal de avond afsluiten. Hij zet zich actief in als onderhandelaar om de prijs van medicijnkosten omlaag te krijgen en zal aangeven welke mogelijkheden u als arts zelf heeft om een actievere rol te spelen in het omlaag krijgen van de zorgprijzen.

Programma:
18.45 – 19.30 uur: Ontvangst met soep en broodjes
19.30 – 19.35 uur: Welkomstwoord
19.35 – 20.05 uur: Dhr Noordermeer, NZa
20.05 – 20.35 uur: Dhr Arend-Jan Reinink, zorginkoper bij Menzis
20.35 – 20.45 uur: Pauze
20.45 – 21.15 uur: Dhr. Michiel Schreuder, kindernefroloog Radboudumc
21.15 – 21.45 uur: Discussie
21.45 – 22:30: Afsluiting met borrel en hapjes

Datum:
3 november 2016

Lokatie:
Openluchtmuseum te Arnhem

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd voor alle artsen (2 punten).

Aanmelden:
U kunt zich vóór 27 oktober 2016 aanmelden o.v.v. naam, specialisatie en BIG-nummer via info@knmg-grootgelre.nl of via het contactformulier op onze website, www.knmg-grootgelre.nl.

Wij zien u graag op 3 november!

Symposium door KNMG-Koraad ‘Eerste hulp bij fouten’, 11 oktober 2016

eerste-hulp-bij-fouten

In samenwerking met de Ko-raad organiseert het KNMG Groot Gelre op dinsdag 11 oktober het symposium ‘Eerste hulp bij fouten’ voor alle Geneeskundestudenten.

Gedurende deze avond zullen diverse sprekers dit onderwerp vanuit  verschillende invalshoeken belichten.

Professor Aart Hendriks, jurist bij het KNMG, zal vertellen over de juridische aspecten bij een medische fout en over je positie als coassistent/A(N)IOS. Daarnaast zal dokter Cuisinier haar ervaringsverhaal uit de huisartspraktijk delen waarbij ze ingaat op de betekenis van deze ingrijpende gebeurtenis voor haar verdere carrière. Vervolgens worden verschillende (non)verbale gesprekstechnieken gedemonstreerd door professionele communicatietrainers: hoe vertel je je patiënt (en opleider) dat je een fout hebt gemaakt? De avond zal worden afgesloten door Herbert Achten, bedrijfsmaatschappelijk werker bij het Radboudumc. Hij besteedt aandacht aan de psychosociale impact èn gevolgen van fouten op jou als mens. Hij zal tips geven over hoe om te gaan met dit soort grote events.

Kortom, het belooft een erg interessante avond te worden over een onderwerp waar we allemaal mee te maken zullen gaan krijgen!

Datum: 11 oktober 2016

Tijd: vanaf 18:30 inloop (met broodjes!), om 19:00 start het symposium

Locatie: Hippocrateszaal

Kosten: 1 euro

Aanmelden kan vanaf 21 september via www.ko-raad.nl . Mocht aanmelden via de site niet meer lukken; stuur dan een mail naar koraadcursus@gmail.com.

Nieuwe studentleden tijdens de introductie

Tijdens de introductie van de studie geneeskunde in Nijmegen hebben 278 studenten zich ingeschreven voor een KNMG studentenlidmaatschap bij De Geneeskundestudent. Onder de nieuwe lichting geneeskundestudenten werd namens ons KNMG District een iPad mini verloot. De gelukkige winnares van de iPad mini is: Milou Serbée! Van harte gefeliciteerd!

IMG_8020

KNMG Battle-to-BeGIN

Tijdens de introductieweek op de Medische Faculteit Nijmegen werd ook dit jaar weer de KNMG Battle-to-BeGIN georganiseerd. Tijdens deze jaarlijkse quiz strijden alle mentorgroepjes onderling met elkaar om een mooie prijs in de wacht te slepen: een avondje bowlen voor de hele mentorgroep. Vele vragen passeerde de revue, zoals de favoriete soort muziek onder chirurgen tijdens het opereren en de totale lengte aan bloedvaten in het menselijk lichaam. Uiteindelijk wist mentorgroepje 4 de meeste vragen correct te beantwoorden en gingen zij naar huis als de winnaar van de KNMG Battle-to-BeGIN 2016. Gefeliciteerd en geniet van jullie prijs!IMG_8026

MFVN-KNMG symposium: Verslaving

Op woensdag 8 juni vind op de Medische Faculteit Nijmegen het laatste MFVN-KNMG symposium van dit collegejaar plaats met als thema ‘Verslaving’. Gedurende deze avond zullen verschillende kanten belicht worden, die komen kijken bij de verslaving.

Marc Lewis, neurowetenschapper, zal een en ander vertellen over de neurologische achtergrond van verslaving en de betekenis hiervan bij interventies. Daarnaast zal Renee Kelder, ervaringsdeskundige GHB, ingaan op haar eigen verslaving en hoe ze 10 jaar lang een dubbelleven heeft geleid. Tenslotte zal Hans Rode, psychiater en lid van het team ABS-artsen van de KNMG, vertellen over zijn werkzaamheden bij dit steunpunt voor verslaafde artsen.

Het beloofd een interessante avond te worden!

Dit symposium wordt gehouden in de Hippocrateszaal van de Medische Faculteit Nijmegen (prekliniek). Studenten (MFVN leden) kunnen vooraf deelnemen aan een diner voor slechts €2,50. De toegang tot het symposium zelf is gratis. Graag tot ziens op 8 juni om 19:15 in de Hippocrateszaal!

Poster symposium verslaving

Symposium ‘Een goed gesprek na een incident’

Districten Groot Gelre en Stedendriehoek nodigen u voor deze roadshow uit op 24 mei 2016.
Jaarlijks voeren artsen 30.000 gesprekken met patiënten en hun naasten over zorg die anders liep dan bedoeld. Zij staan voor de moeilijke opgave om een goed gesprek te voeren, over de feiten én de impact van het incident. Openheid en empathie zijn sleutelwoorden. Eenvoudig is dit niet. Een incident heeft ook flinke impact op de betrokken arts die ineens zelf het slechte nieuws is. Het zal voor velen herkenbaar zijn: de neiging om na een incident of bij een klacht feitelijk en zakelijk te reageren. U raakt al gauw in de verdediging en het risico bestaat dat u aan emoties van nabestaanden én uzelf voorbij gaat. Achteraf vraagt u zich af wat er precies mis ging. Hoe kan je op professionele wijze begrip tonen zonder ‘teveel te zeggen’ en wellicht tonen dat het incident ook u heeft geraakt? ‘Openheid na incidenten’ is sinds 1 januari 2016 actueler dan ooit. Artsen moeten volgens de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) zo spoedig mogelijk na ontdekking van een incident de patiënt hierover informeren. Deze wet verplicht artsen ook om aantekening in het dossier te maken van een incident met mogelijk schadelijke gevolgen voor de patiënt, met namen van de bij het incident betrokken zorgverleners. De KNMG deelt met artsen tijdens een roadshow kennis en tips voor een goed gesprek met patiënten en hun naasten over een incident. Op zo’n manier dat het u beiden verder helpt.

niet-elk-medisch-incident-calamiteit

Accent tijdens de bijeenkomst ligt op:
Gesprek met patiënt: do’s en don’ts. De wijze van gespreksvoering is van onschatbare waarde, voor patiënt en arts. Wat zwaar telt is de mate waarin u empathie weet te tonen. Een tuchtzaak bijvoorbeeld vloeit vaak voort uit het feit dat een gedupeerde patiënt of de familie zich niet gehoord heeft gevoeld.
Omgaan met de emotionele impact van ernstige incidenten. Hoe uw eigen emoties de afhandeling van een incident kunnen beïnvloeden en hoe u hier bewust mee om kunt gaan. Wat uw omgeving hierin kan betekenen.
Welke ruimte geeft de wet?

Programma:
18.00 uur        Ontvangst met soep, broodjes en koffie/thee
19.00 uur        Openingswoord door Jan Huurman, voorzitter District Groot Gelre
19.10 uur        Impact van een incident (een filmpje)
19.15 uur        Interactief gedeelte
21.30 uur        Afsluiting

Onderdelen interactief gedeelte en sprekers:
Juridisch kader: wat kan een arts zeggen? Hoe kun je als arts meeleven en afspraken maken over het vervolg? Voorbeelden uit de tuchtrechtspraak.
Hilde van der Meer, jurist KNMG
Pauze: Tijdens de pauze kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen. Waar ligt u nog wel eens wakker van? Heeft u zelf een gebeurtenis meegemaakt? Wat zou u voortaan anders doen/willen? Wat is er nodig om een onbedoelde gebeurtenis beter af te handelen met de patiënt en met jezelf als arts?
Verschillende aspecten rondom het omgaan met een incident
Ton Zürcher, gynaecoloog, niet praktiserend
De gevolgen staan vast, het vervolg kunt u beïnvloeden: praktische handvatten en oefening met do’s en don’ts na een incident
Catharine Poorthuis (communicatietrainer en jurist) en Eline Hoebe (trainingsacteur) van Training in de praktijk

Datum:
Dinsdag 24 mei 2016

Lokatie:
Radboud UMC, Hippocrateszaal, routenummer 77, Geert Grooteplein 21, Nijmegen

Accreditatie:

Accreditatie is aangevraagd voor alle artsen(2 punten)

Aanmelden: U kunt zich vóór 16 mei aanmelden o.v.v. naam, specialisatie en BIG-nummer via districten@fed.knmg.nl

Wij zien u graag op 24 mei!

Voornemens van de nieuwe voorzitter

De districten van de KNMG zijn de plekken waar artsen-in-spe en artsen van alle specialismen elkaar treffen. Het District Groot Gelre vormt daar geen uitzondering op. Hooguit valt het tussen alle andere districten op vanwege de vele activiteiten en het enthousiasme van alle bestuursleden. We organiseren graag inhoudelijke bijeenkomsten over onderwerpen die alle artsen (in spe) aangaan. Daarnaast geven we het sociale-culturele aspect en gezelligheid de nodige aandacht. Die lijn van het verleden wil ik graag in de komende jaren voortzetten. Ons voornemen: minstens twee inhoudelijke bijeenkomsten per jaar, een gezelligheidsbijeenkomst en een cultureel treffen. Dat gaan we doen in samenhang met het district Stedendriehoek, dat in de praktijk met ons is samengegaan. Vanwege de uitbreiding van onze achterban hebben we meer armslag om goede bijeenkomsten te organiseren.

Onze twee districten functioneren binnen het geheel van de districts- en federatiestructuur van de KNMG. Ons succes hangt ook mede af van het goed functioneren van de KNMG als geheel. Vandaar dat wij een bijdrage leveren in het landelijk bestuur van districten KNMG en de ontwikkelingen binnen het Federatiebestuur nauwlettend volgen. Als het nodig is voor het welslagen van de landelijke districtsstructuur om vanuit onze districten (financiële) solidariteit te betuigen, dan zullen we dat doen.

De maatschappelijke uitdagingen waar we als artsen anno 2016 voor staan, dagen ons uit tot een actieve, betrokken en (zelf)kritische opstelling. De ontmoeting binnen het district en de constructieve discussies die wij organiseren, zorgen voor een goede toerusting in ons werk, zowel in de één-op-één relatie met patiënten als in onze maatschappelijke rol.

Maart 2016,
Jan Huurman

 

Jaarvergadering 2016: een geslaagde avond

2016-03-24 21.19.38

Gisteren vond in Stadstheater Arnhem onze jaarvergadering plaats. Hierbij werden traditioneel het jaarverslag van bestuursjaar 2015 en het jaarplan voor 2016 gepresenteerd. Het financieel jaarverslag werd voorgedragen door onze penningmeester, Bart Goessens, en goedgekeurd door de kascommissie.

Ook werd aandacht besteed aan de gedeeltelijke bestuurswissel van de afgelopen maanden. Wij namen afscheid van Anne Wennemers, die sinds 2004 actief is geweest binnen ons bestuur en het voorzitterschap meer dan 2 jaar heeft vervuld. Wij danken haar hartelijk voor haar enthousiasme, inzet en tomeloze energie van de afgelopen jaren. Anne verlaat het bestuur in verband met werkzaamheden buiten ons district en wij wensen haar veel succes met haar verdere carrière als reumatoloog. Anne droeg hierbij symbolisch de voorzittershamer over aan Jan Huurman, die vanuit het bestuur werd voorgedragen en unaniem werd gekozen tot nieuwe voorzitter. Jan is reeds 2 jaar actief binnen ons bestuur als algemeen bestuurslid. Binnenkort zal hij zich verder aan u voorstellen.

Voorts namen ook Jan Willem Schoonderwoerd, algemeen bestuurslid, en Jordy van Sambeeck, studentlid, afscheid van ons bestuur. Beiden hebben zich 3 jaar ingezet voor tal van (studenten-)activiteiten. Tot slot werd Johanna Saxe verwelkomd. Zij is een maand toegetreden en versterkt het bestuur als algemeen bestuurslid.

Na al deze serieuze zaken werd de avond besloten met een gezonde dosis humor in de vorm van een cabaretvoorstelling van Michiel Peereboom. Het bestuur en de KNMG werden hierbij flink op de hak genomen, waar smakelijk om werd gelachen door onze bezoekers.

Wij hopen dat u van deze avond net zo genoten heeft als wij en wij zien u allen heel graag op onze komende activiteiten terug.

Jaarvergadering en Cabaretvoorstelling in Stadstheater Arnhem

Onze jaarvergadering vindt dit jaar plaats op 24 maart en wordt opgeluisterd door een prikkelende en humoristische voorstelling van cabaretier en arts Michiel Peereboom. Wij hebben er zin in! Komt u ook?

Dokter voor de zaal:
Michiel Peereboom is naast bekend cabaretier en presentator tevens arts. In plaats van zich te specialiseren in de geneeskunde, heeft hij gekozen voor een specialisatie humor. Tijdens zijn voorstelling kijkt hij met een kritische, maar vooral geestige manier naar het medisch werkveld inclusief alle medisch-ethische dilemma’s die met ons vak en patiëntenzorg gepaard gaan. Kijk voor een voorproefje op: https://www.youtube.com/watch?v=KuxrpO_HGF8&feature=youtu.be

naamloos

Datum: donderdag 24 maart 2016
Locatie: Stadstheater Arnhem (v.h. Stadsschouwburg), Velperbinnensingel 10, Arnhem. Parkeren: Musisgarage (circa 200m vanaf Stadstheater Arnhem). OV: via Arnhem Centraal met bus 1, 5, 6  of 7.

Programma:
18:00      Inloop
18:30      Buffet
19:30      Jaarvergadering
20:15      Koffie/thee
20:30      Cabaretvoorstelling Michiel Peereboom
21:30      Afsluiting en borrel

Aanmelden:
Aanmelden kan tot donderdag 17 maart per email via info@knmg-grootgelre.nl of via het contactformulier elders op deze site. Wij verzoeken u zich voor alle onderdelen (buffet, jaarvergadering en theatervoorstelling) apart aan te melden. Deelname is gratis.

Wij heten u op 24 maart a.s. van harte welkom!

KNMG-UAEM symposium Access to medicine

UAEM (Universities Allied for Essential Medicines), een werkgroep van de IFMSA, werkt voor het eerst samen met de KNMG om een nieuw symposium te organiseren. Om de beperkte toegang tot medicatie wereldwijd te verbeteren, zal er eerst lokaal awareness gecreëerd moeten worden. Tijdens dit symposium zullen oncoloog prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven en farmaceutisch geneeskundige prof. dr. H.J. Out ieder vanuit zijn eigen oogpunt de toegankelijkheid van medicatie aan de kaak stellen. Hoe werkt het legaliseren van nieuwe medicijnen? Hoe komt het dat medicatie niet voor iedereen beschikbaar is? Waarom hoor je in het nieuws dat de kosten zo hoog zijn, en is dat ook wel zo?

Afbeelding studentensymposium

Datum en tijd: 29 maart 2016, 19:00 – 21:30 uur (met koffie, thee en koekjes in de pauze).

Lokatie: Hippocrateszaal (route 77), Studiecentrum Medische Faculteit Nijmegen.

Kosten: €1,- per persoon (€2,- aan de deur).

Meld je voor deze bijzonder interessante avond aan via uaem.nijmegen@gmail.com of bij de kantine van de Medische Faculteit Nijmegen op 21 maart van 12:30-13:30 uur.

Let op: er zijn maar 100 kaartjes beschikbaar, dus wees er snel bij!

Vacature: KNMG Groot Gelre zoekt een nieuwe voorzitter

KNMG district Groot Gelre zoekt een nieuwe voorzitter! Het bestuur kent bovengenoemde vacature, omdat de huidige voorzitter in verband met verhuizing uit de regio het voorzitterschap neerlegt en terugtreedt uit het bestuur.

Het huidige districtsbestuur bestaat uit veertien leden waarvan vier studentleden. In het bestuur participeren zowel leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Orde van Medisch Specialisten, de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, als ook individuele leden van de KNMG.

Het bestuur vergadert maandelijks en organiseert of faciliteert (bij voorkeur beroepsgroep overstijgende) activiteiten ten behoeve van artsen en studenten in een grote regio (globaal het gebied rond Nijmegen, Arnhem, Gelders deel van de Betuwe, Doetinchem).

Voorgaande ervaring met bestuursfuncties wordt op prijs gesteld. Echter ook minder ervaren kandidaten wordt gevraagd te reageren.

Wilt u meer weten informatie over deze functie? Neem dan contact op met Angélique Brok, secretaresse, via info@knmg-grootgelre.nl. Reageren middels een sollicitatiebrief en CV kan tot en met vrijdag 19 februari 2016 op bovenstaand e-mailadres of via ons sollicitatieformulier elders op deze website.

Nieuwjaarsactiviteit: high tea op de IJssel voor district Groot Gelre en Stedendriehoek

Op zondag 17 januari 2016 wordt er ter gelegenheid van de samenwerking tussen de KNMG districten Groot Gelre en Stedendriehoek een nieuwjaarsactiviteit in de vorm van een high tea georganiseerd. Deze high tea vindt plaats aan boord van het luxe schip “Nirvana” en staat vooral in het teken van een nadere kennismaking tussen de leden uit beide districten en hun partners.

De high tea zal worden opgeluisterd door een bijdrage van de heer L.E. (Lars) Wehman, marine-arts te Den Helder. Collega Wehman zal een presentatie verzorgen over nautische geneeskunde waarbij de nadruk zal worden gelegd op de bijzondere positie van de scheepsarts aan boord van Zijner Majesteits schepen.

Datum: zondag 17 januari 2016

Tijd: 12:45-17:00 uur

Locatie: IJsselkade 10, 7201 HB Zutphen. U kunt de auto gemakkelijk parkeren op de IJsselkade, op zondag worden er in Zutphen geen parkeergelden geheven.

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via info@knmg-grootgelre.nl of via het contactformulier elders op deze website o.v.v. naam, wel of niet met partner, en datum van de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden tot 10 januari 2016. Voor deze activiteit zijn 200 plaatsen; aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wij zien u graag op zondag 17 januari 2016!